MIND

Kropspsykologisk Terapi & psykoterapi

Alt hvad vi gør og foretager os kropsligt og mentalt lagres i både kroppens celler og i dit mindset. På denne måde kan man sige kroppen og sindet husker.

Alt hvad du har oplevet i din opvækst og gennem dit liv, efterlader aftryk i både muskler, bindevæv, kroppens kemi og i sindet.

Det hele munder ud i en personligheds struktur og en måde at være dig i verden på.

Dine ressourcer og potentialer

Når du går i terapi hos mig, bruger vi både samtaleterapi, og at gå i kontakt med kroppens muskler. Hver muskel bærer på et psykologisk tema og indprent eller kodning fra din opvækst. Kodninger er så at sige sådan som du har forstået og lært dig, at man skal agere for at høre til og opleve sig værdifuld.

Vi bruger altså og drager fordel af kroppens hukommelse og bevægelse, når vi arbejder terapeutisk med dit hoved og mindset.

Jeg er uddannet psykoterapeut fra Bodynamic Instituttet som specialiserer sig i somatisk udviklings psykologi. Altså at inddrage kroppens bevægelser og dens erindringer i det terapeutiske arbejde.

“Judas hjernen”

Du kan ofte nemt bringes til at få øje på et mønster du har, som du godt kan se fordelen i at få ændret. Men det er min erfaring, at hvis ikke de muskler som bærer på specifikke kodninger, og de bevægelser der hører til mønstret, ikke også inddrages i det terapeutiske arbejde, vil du ofte komme til at gøre det samme som du plejer. Også selvom din kloge hjerne har fået øje på, at du gerne ville ændre adfærd.

Man arbejder i kropspsykologi også ud fra en viden om, at når du bevæger dig, kan tanker ikke sidde fast. Kroppen og bevægelse kan altså bevæge sindets fastlåste tanker og forestillinger.

Det er ikke givet at vi kan løse et stort vanemæssigt mønster på en gang. Men når du bevæger dig, kan tankerne ikke sidde fast i det loop, du måske kan genkende ikke selv at have kunnet komme ud af.

Body-Knotten & sådan forløser du den

Jeg anvender forskellige modeller fx Bodyknot modellen til bevidstliggørelse af tankeloops og situationer, hvor man hopper i forestillinger om det man oplever, fremfor at kunne forholde sig nøgternt og forblive ved fakta. Indre forestillinger og fortolkninger af det vi oplever er ofte en af de helt store stress-syndere.

Terapi hos mig er altså et univers hvor vi inddrager krop, bevægelse og sind som et holistisk hele. For at kroppen kan holde sig sund, skal den bevæges og næres. For at sindet kan holde sig sundt og i balance skal kroppen kunne balancere sine hormoner (kemi), især stresshormoner. For at det går op, skal vi kunne rumme det vi bærer på, og ikke undvige det. Altså lære at møde det vi både husker med kroppen, og det vi oplever i nuet. Lære at rumme store emotioner og følelser i stedet for at gemme dem væk, og løbe eller handle os fra dem.

Næring til Selvværdet

Hver gang du har oplevet noget spændende, dejligt og godt efterlader det aftryk og lagres forskellige steder i kroppen, ligesom minderne også lagres i billeder i hovedet, som du kan huske og glædes over at mindes.

Det er ofte i disse erindringer og følelser at vi oplever at være okay, dygtige, værdifulde, gode kollegaer, værd at være sammen med, og at vi har en ret god tillid til os selv. Et sundt selvbillede. Vi oplever at vi er noget værd.

Næring til “Mindreværdet”

På samme måde lagres det hver gang du har oplevet noget som var svært, gjorde ondt, gjorde dig skamfuld, eller på anden måde ikke var rart. Denne type kodninger og aftryk i kroppen vil sammen med sindet fremkalde følelser, som ikke er så rare at mærke igen.

Din indre Kritiker og dens forklædninger

Vores hjerne, den del der styres af den frygtsomme del af intellektet, og kroppens dårlige erindringer, kan endda finde på at joke lidt med os. Fx ved at hviske at vi ikke er dygtige nok, at vi nok ikke klarer den her arbejdsmæssige deadline, at vi ikke er pæne nok, at det her kommer vi heller ikke i mål med. Jeg har rygrad som en regnorm osv. Vi får altså skabt en ”indre kritiker” som i nogle tilfælde kan være en rigtig hård dommer at have siddende inde i sit ”styrepanel” og kontrol center.

Bias fra fortiden

En indre kritiker er vokset ud af situationer i din opvækst hvor du ikke har følt dig set og mødt. Altså små dele af dig som er fastfrosset i fortiden i små oplevelser som gjorde ondt.

Måske kan du genkende noget af dette. Måske kan du selv komme med flere forslag til, hvad man kan komme til at tænke om sig selv, eller høre sin egen indre kritiker sige, som faktisk ikke er særlig rart. En indre kritiker kan også være forklædt som ”dårlig samvittighed”. Så når du får dårlig samvittighed, er det altså ofte din indre kritiker der er på spil.

Fakta-forvirring

Den indre kritiker er ofte ikke særlig rar at være i kontakt med, og den har altså heller ikke sine fakta på plads. Den er vokset ud af at forsvare dig – og undgå at du kommer i de typer af situationer som ligner det, de fastfrosne dele oplevede, som værende ikke rart. En forsvars eller undvigemekanisme.

Vi lærer os altså at undgå situationer, som ligner det kroppen og hovedet minder os om, ikke var rart.

Det er nemlig i disse situationer og i de følelser, vi nemt kan komme til at opleve at vi ikke er så meget værd. Det er også den type situationer som stresser os sundhedsmæssigt negativt.

Selvopfattelse

Det er sådan set rigtig smart og godt tænkt af kroppen og sindet i første omgang. At vi lærer os at undgå det som gør os triste, skræmmer os og som piller ved vores sunde selvopfattelse. Altså det som piller os ned.

Men undvigende adfærd vokser vi ikke af. Det begrænses vi af. Og samtidig udsættes kroppen for alt for meget af vores langtids stresshormon kortisol.

Omskriv historien eller narrativet

Undvigende adfærd bæres med os som det der kaldes ”begrænsende overbevisninger”, historier vi tror er sandheden om os selv. Jo mere vi undviger det vi fortæller os selv, vi ikke kan eller magter, des mere bekræfter vi kroppens og sindets programmering om, at det er rigtigt at vi ikke kan. Derfor vigtigt at vi for enhver pris undviger.

Som resultat kan de af dine muskler som bærer på følelsernes kemi, og de organer som bærer på chok-energien blive overbelastede. Du når altså et max på, hvad din krop og sind kan blive ved med at gemme på. Når der også kontinuerligt kommer nye oplevelser og input ind.

Sindets beskyttere

Du har særligt to muskler i maven, i det område der hedder solar plexus, som knuger indestængte følelser og som opbevarer følelserne omkring de oplevelser du har haft, der ikke var særligt rare. Det gør de, for at du ikke skal blive skør i hovedet af, hele tiden at mærke ind i de følelser. Genopleve det der ikke var rart.

Det er nyren og binyrerne som bærer på chok-energien fra de oplevelser, og binyrerne der frigiver stresshormonerne.

Jo mere belastet nyren er, af dårlig chokenergi – des mere stresshormon bruger den på at holde det gemt væk.

Amygdala & stresshormonerne

Stresshormonerne påvirker alarmcentralen Amygdala oppe i hjernen. Amygdala reagerer på kroppens stress respons og slår alarm. Kroppen reagerer på amygdalas alarmering og bekræftes i, at der er fare på færde. Mere stresshormon frigives og amygdala bekræftes i, at det er vigtigt at forblive i alarmberedskab. Sådan kan der skabes en uhensigtsmæssig og usund stress respons frem og tilbage mellem krop og hoved. Et sundhedsmæssigt “hell-loop”

Det uhyggelige er, at vi kan være i den tilstand i mange år. For det kan vi vænne os til.

Kroppen sladrer længe før…

Kroppen sladrer ofte før dit hoved indser, at det er galt. En af de tidlige sladrehanke på kroppen er fedtlagringen omkring maven. Hvis du vil læse mere om det kan du klikke her Biosignatur / kropsanalyse.

Alt hvad du har lagret og oplevet, også chok og traumer som kan ligge gemt og påvirke din sundhed negativt, kan ved hjælp af terapi blive omkodet og lagt på hylder indeni som erfaringer. Så nyren bærer på livserfaring og ikke livschok-energi fra oplevelser, der ikke er blevet rummet, mødt og bearbejdet.

Mod & Vilje

Det kræver mod at turde kigge sådan indad, og det kræver vilje og rigtig god, solid støtte. Et er at få øje på sine egne mønstre og adfærd, som man opdager ikke længere er hensigtsmæssig for sundhed og trivsel. Dertil kommer at det er et stort benarbejde, at få ændret det man har gjort mest og i længst tid. Det er min erfaring at når først du har opdaget, at skoene klemmer, så kan du ikke rigtig hoppe tilbage, og gå videre i dem. Det kan godt være lidt “angstprovokerende” at kigge ind i. Jeg har heldigvis endnu tilgode at opleve at nogen har fortrudt personlig selvindsigt, udvikling og transformation.

Er du blevet nysgerrig på Kropspsykologisk terapi og sundhedsfremme her hos mig, i mit underfundige sundhedsunivers. Kontakt mig uforpligtende og lad os se, hvad jeg ville kunne hjælpe dig og din krop med. Kontakt